Lid worden?

Lidmaatschap 

Contributietarieven

Senior (18 jaar of ouder) € 102,00
Junior ( t/m 17 jaar) € 54,00

Gezinslidmaatschap: 2 volwassen + 1 kind betalend, volgende kinderen zijn contributievrij.

Inning van het contributiegeld vindt plaats door middel van maandelijks automatisch incasso:

  • Senior € 8,50
  • Junior € 4,50

Het lidmaatschap geldt voor een volledig verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december.
Lidmaatschap minimaal 1 jaar.

Reglement Introducés

  • Tegen betaling van € 2,50 mag maximaal tweemaal per seizoen iemand worden geïntroduceerd.
  • Introducés zijn niet toegestaan in geval van volle banen, tijdens competities, toernooien en clubactiviteiten.
  • Leden die een gast introduceren zijn verantwoordelijk voor naleving van het reglement en voor de betaling
  • Aanmelding en betaling van een introducé dient bij de kantine te gebeuren.

Aanmeldingsformulier

Download dit formulier en lever het inclusief pasfoto in bij de ledenadministratie,  het geldt voor een volledig verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden voor 15 december .

 

 

Download formulier

Klik op de button links om het aanmeldingsformulier te downloaden