Bestuur

Bestuur T.C. de Harkema

Voorzitter

Geke v/d Molen
Ringwyk 30
9281  SK Harkema
Tel: 0512-362852
geke.vandermolen@gmail.com
rsz_img_4278

Secretaris

Heleen van der Veer
Ruterspet 20
9281 SB Harkema
Tel: 0512-363472
helena221168@hetnet.nl
13332812_800274963405789_3672203872704300739_n

Penningmeester

Helena Postma
Klyster 4
9281 MK Harkema
Tel:0615026445
helena_yes@hotmail.com
rsz_img_4281

Baan / kantinecommissie

Wierd Kooistra
Nije Buorren 8,
9281 LZ Harkema
Tel: 06-47947954
w.kooistra7@chello.nl
rsz_img_4276

Algemeen bestuurslid

Fokke van der Meulen
Warmoltstrjitte 167
9281 PP Harkema
Tel: 0512-361040
f.meulen@planet.nl
rsz_img_4285

Ledenadministratie

Wiebe Dijkstra
Nijkamp 32
9281 NA Harkema
Tel: 0512-362309
dijkstra01@kpnplanet.nl
rsz_img_4283

Activiteitencommissie

Jan van Doezum
De Singel 20
9281 LK Harkema
Tel: 0647103592
pigmaat@gmail.com
rsz_img_4273