Bestuur

Voorzitter

Jan van Doezum

Secretaris

Heleen van der Veer

Penningmeester

Appie van der Veen

Jeugdcommissie en sponsor zaken

Aart Jan Reinsma

Ledenadministratie

Wiebe Dijkstra

Kantine en baancommissie

Wierd Kooistra

Algemeen bestuurslid

Fokke van der Meulen